پرتال جامع ایرانیان ترکیه

Contact us

پرتال جامع ایرانیان ترکیه (11)

خرید خانه در ترکیه

خریدار می بایست دارای تابعیت یکی از کشور های مجاز به خرید ملک در ترکیه باشد. اتباع ایرانی جزو شهروندان مجاز به خرید ملک در ترکیه..

Continue Reading