سهم ترکیه از بازار نساجی

سهم ترکیه از بازار نساجی   سهم ترکیه از بازار نساجی 20 میلیارد دلاری ایران اندک است رئیس کمیته مرکزی تجارت ترکیه در تهران اعلام کرد سهم یک میلیارد دلاری ترکیه از بازار 20 میلیارد دلاری نساجی و پوشاک در ایران بسیار کم است. ارجان خردال٬ رئیس کمیته مرکزی تجارت ترکیه در تهران و عضو […]