نخست وزیر ترکیه به عراق سفر خواهد کرد

نخست وزیر ترکیه به عراق سفر خواهد کرد   بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه روزهای پنجم و ششم ماه ژانویه به عراق سفر خواهد کرد. بر اساس گزارشات دریافتی از منابع نخست وزیری، ییلدیریم ابتدا در بغداد پایتخت عراق با حیدر العبادی نخست وزیر اینکشور دیدار کرده سپس نیز در اریبل با مسعود بارزانی رئیس حکومت […]