خرید خانه در ترکیه با شرایط اقساطی

Contact us

خرید خانه در ترکیه با شرایط اقساطی (12)

قانون ارث در ترکیه

با توجه قوانین کشور ترکیه، قانون ارث درباره اتباع خارجی به صورت “اصل عمل متقابل” می باشد. به این معنی که این قانون همانطور برای یک..

Continue Reading