فروش ملک شما

اگر صاحب ملک در ترکیه هستید و قصد فروش آن را دارید، پس از پر کردن فرم زیر و مشخصات ملک، تصاویر منزل و اسکن سند ملک را ارسال کنید.
کارشناسان ما پس از بررسی و ارزشگذاری ملک با شما تماس خواهند گرفت.
شرکت نوا گلوبال ریالیتی طوری برنامه ریزی خواهد کرد که در زمان ورود شما به ترکیه، ملکتان مساعد و خالی بوده و بعد از نظافت منزل به شما تحویل داده خواهد شد.