Monthly Archives: April 2016

بهترین سرمایه گذاری در ترکیه

بهترین سرمایه گذاری در ترکیه را از ما بخواهید

سیستم ۴.۵G در ترکیه آغاز  شد

سیستم ۴.۵G در ترکیه آغاز شد

سیستم ۴.۵G در ترکیه آغاز شد بینالی ییلدیریم وزیر حمل و نقل، دریانوردی و ارتباطات ابراز داشت که توسط سیستم ۴.۵G، سرعت اینترنت به ۱۰ برابر میرسد. وی ابراز داشت که تا سال ۲۰۲۳، ۹۵ درصد جمعیت ترکیه از سیستم […]